Ofertat per Familjarët

PERIUDHA E ABONIMIT
1 muaj
6 muaj
12 muaj
NEXT FAMILY/ 6 Mbps
1190 lek/muaj  
 1190 lek
1190 lek + 1 muaj falas 

 

NEXT FAMILY/ 8 Mbps
1390 lek/muaj  
1390 lek/muaj
1390 lek/muaj+ 1 muaj falas 

 

NEXT FAMILY/ 10 Mbps
1590 lek/muaj  
1590 lek/muaj
1590 lek/muaj+ 1 muaj falas 

 

Ofertat për Bizneset

16 mbps donwload/ upload simetrike
20 mbps donwload / upload simtertike
3500 lek/muaj
4000 lek/muaj