Ju mund të shkarkoni Kontratën e Pajtimit për Shërbimin Internet në formatin .pdf duke klikuar në imazhin: kontrate_interneti